יוסף מוקיר שבת

מתוך ״אתר ספר האגדה לילדים״, סיפור מאוד מוכר, לקראיה ולהאזנה.

לסיפור ״יוסף מוקיר שבת״ , לחץ כאן