יחד לב אל לב – הערכת פעילויות לחודש הלאום תשפ״ד 2024 – קקל