ילדים יוצרים שבת- לומדה דיגיטלית בנושא השבת- קרן תל״י

Invitamos a conocer esta pagina interactiva sobre Shabat:   (ילדים יוצרים שבת- לומדה דיגיטלית בנושא השבת- (קרן תל״י

Haz click acá.