(יסודות ההיסטוריה – ציר הזמן (מט״ח

(יסודות ההיסטוריה – ציר הזמן.(מט״ח
מטרתו של הסרטון
היא להקנות לתלמידים כלים לעבודה נכונה עם ציר הזמן, ולהמחיש את חשיבותו.