ירושלים. (מיתרים. רשת לחינוך יהודי משלב)

חומר על ירושליםץ אקסאים, תמונות, פעילויול בשימוש קוד QR

נושאים שונים כמו ירושלים של מעלה וירושלים של מטה , עיר צדק ירושלים ,עיר ושמה ירושלים ,כי מציון תצא תורהעבר, הווה ועתיד בירושלים, הכנסת, לצאת מהחומות

ירושלים של מעלה וירושלים של מטה