יש מלחמה בארץ שלנו

Una narración para niños acerca de la guerra en Israel.

יש מלחמה – סיפור הכנה(4)