כל אחד והסליחה שלו

בפעילות זו נעסוק במושג «סליחה». הסליחה האישית של כל אדם באשר הוא. ננסה
להבין מדוע כל כך קשה לנו לבקש סליחה וכיצד נמצא את הדרך לעשות זאת, כל אחד
בדרכו שלו.

לחץ כאן