כסלו – אור . אתר לבנה.

בסופו של חודש כסלו, בשיאו של החורף ובתקופה שבה הימים קצרים יותר מכל ימות השנה, אנו מדליקים את נרות החנוכה כדי לפרסם את ניצחונו של האור על החושך, את ניצחון הרוח על העוולות. כך היה בימים ההם של המכבים, וכך בזמן הזה ‒ אם רק נישמע לקריאה להאיר את העולם.

לכניסה לאתר, לחץ כאן

Acerca del mes de Kislev, mes de la luz. Recursos, canciones, poemas, textos, videos, actividades y muchas prouestas más para recorrer este mes. Del sitio «Levaná»