לכל זמן . מסעות בלוח השנה העברית

לכל זמן . מסעות בלוח השנה העברית
קרן החינוך למען בתי ספר תל»י