לפני הביקור- אחרי הביקור. מוזיאון ישראל, ירושלים

באגף הנוער והחינוך לאמנות יש לכולם חזון משותף: אנחנו שואפים להיות מרכז המעורר שיח והתרחשות תרבותית סביב יצירות המקור במוזיאון. אנחנו מאמינים שפיתוח ערכי הסקרנות, היצירתיות, הספקנות והדעת יתרום לחברה שוחרת תרבות ואמנות. צוות האגף יפעל במטרה לחפש דרכים מגוונות ומקוריות לקירוב הקהל למוזיאון, תוך מחויבות לקהילה והקשבה לצרכים המשתנים של חברה רב-תרבותית ורב-גילית.

לחץ כאן