מאגר פעילויות דיגיטלי לקראת חג שבועות!- קרן תל"י

חג השבועות מתקרב, ומשתפים מאגר פעילויות מקרן ת״לי
לצפיה,