מבעד לחלון- סטריאוטיפים מגדריים – קרן תל״י

פרשת נשא- מה בפרשה?

יש תפקידים ומקצועות רבים בחברה שרוב העוסקים בהם היו בעבר (ולעתים עד היום) ממגדר מסוים והם נחשבים באופן סטריאוטיפי ובהכללה כמקצועות “גבריים” או “נשיים”. על פי רוב אין הצדקה להכללות אלו, והן פוגעות הן בגברים הן בנשים – הם מוגבלים בצווים תרבותיים בבחירת מקצוע ובתפקידים בבית וסופגים תגובות שליליות על תכונות אופי שאינן תואמות את הציפיות מהמגדר.

לחץ כאן