מגילת אסתר בחרוזים – קרן תל״י

פעילויות על כח נשי- גיבורות ביהדות ובעולם וגם השתלמות יחד ויחיד: מגילת אסתר בחרוזים

מגילת אסתר בחרוזים