מגילת אסתר- גילוי הנסתר (פעילות דיגיטלית)- קרן תל״י – סנונית . כתות ו -ז,

פעילות אינטרקטיבית על מגילת אסתר וחג פורים.

לכתות ו״ – ז״

מגילת אסתר- גילוי הנסתר (פעילות דיגיטלית)