מגילת רות בעיבוד לילדים- קרן תל»י

עיבוד מיוחד של המגילה לילדים. הוא כתוב בצורה פשוטה ותמציתית, המאפשרת לתלמידים הזדהות וחיבור עם גיבורי הסיפור והנושאים העולים מתוכו.

מקרן תל״י,  לאתר לחץ כאן