מדבקות מדרג הפתגמים.

20 פתגמים על מדרגות בית הספר שלכם

להדפסה ושימוש בכתה, לפתח את הדף המצורף

אם רוצה למצא יותר חומרים,לחץ כאן