מההתחלה… הצגת התוכנית למורים חדשים – פביו רדק

״מההתחלה… ״.   הצגת התוכנית למורים חדשים – פביו רדק

למצגת,  עברית בשטח- מהתחלה כנס 2023