מונחים חדשים בתחום בריאות הציבור

האקדמיה ללשון העברית אישרה רשימת מונחים בחקר הבריאות באוכלוסייה (אפידמיולוגיה)
וכמה מונחים יחידים ובהם דימותן רפואי (במקום רנטגנאי).

להמשך הקריאה, לחץ כאן