מיליות התנאי הבטל

מיליות התנאי הבטל
משפט התנאי בעברית (כמו גם בשפות אחרות) מתחלק לשני סוגים: תנאי קיים – תנאי בר מימוש, ותנאי בטל – תנאי שאינו בר מימוש. לכל אחד מהם מבנה ייחודי וגם מיליות תנאי משלו.
לאתר האקדמיה ללשון העברית, לחץ כאן