(מילים חדשות בעברית! . (האקדמיה ללשון העברית

בישיבתה האחרונה של האקדמיה ללשון העברית, שהייתה בכ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023, אושרו שלוש רשימות מונחים מטעם הוועדות המקצועיות למונחי ארכיונאות, שיווק ופרסום ובריאות הציבור, מונחים יחידים ומילים בשימוש כללי. עוד אושרו כמה החלטות בדקדוק.

למאמר שלם, לחץ כאן