מילה היא רק התחלה.

מילה היא רק התחלה. אתר למידה לשון וספרות