מסע אל העבר. עולמות נפגשים, מאות 5 -16

על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים – כיתה ז
מחבר/ים: קציעה אביאלי-טביביאן
מטח-המרכז לטכנולוגיה חינוכית 2011

ספר זה מתבסס על הספר » םימי הביניים ועד העת החדשה» מסדרת מסע אל העבר.…

לחץ כאן