מסע בלוח השנה – חגי ישראל ומועדיו לכיתה ג’. חג השבועות

חומרי למידה לבתי ספר
מסע בלוח השנה – חגי ישראל ומועדיו לכיתה ג’
ביחידה זו נתמקד בחג השבועות בהיותו חג מתן תורה. מתן תורה במעמד הר סיני הוא
ללא ספק אירוע מכונן בתולדות עם ישראל, אירוע שעיצב את אורחות חייו ואת הגותו של
העם לדורות, ולכן חשוב לעסוק בו