(מעבדות לחירות – (האקדמיה ללשון העברית

בחג הפסח, חג החירותהשתחררו בני ישראל משעבוד מצרים ויצאו אל החופש ואל הדרור. ואולם כל מילות החופש האלה אינן נזכרות כלל בסיפור יציאת מצרים שבתורה….

לכניסה לאתר, לחץ כאן