מעגל השנה היהודית הלכות, מנהגים ומקורות

מעגל השנה היהודית לתלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה וחומר עזר למורים בבית הספר היסודי

לחץ כאן