מצגות – אז והיום. העברית החדשה המתגבשת והעברית שלנו היום

תקופת הלשון המכונה «העברית החדשה» שונה מכל מיני בחינות מרובדי הלשון שקדמו לה: לשון המקרא, לשון חז»ל ולשון ימי הביניים. אך גם העברית החדשה עצמה אינה מקשה אחת. כשאנחנו קוראים קטע שנכתב לפני מאה שנה, אנו פוגשים לעיתים קרובות מילים לא מוכרות וצורות לשון ייחודיות וברור לנו שאילו היו הדברים נכתבים היום – היו נכתבים אחרת.
כאן תמצאו דוגמאות חביבות ואף משעשעות הממחישות את כברת הדרך שעברה לשוננו בעת החדשה.