משאבים להוראה בנושא תשעה באב

תשעה הוא היום ה 9 .אב הוא שם החודש היהודי.
כאשר העם היהודי היה במדבר לאחר שעזב את מצרים ולפני הכניסה לישראל
הם החליטו לשלוח 12 מרגלים לבדוק את המצב בישראל.

להמשך הקריאה, לחץ בקישור

TishaBAv_e_book_Hebrew en Inlges