משחקים לחנוכה

הוראת עברית. משחקים לחג החנוכה. הקניית צבעים, נס גדול היה פה/ שם
ימות השבוע וברכה
לאתר , לחץ כאן