משחק להעשרה לשונית – חלקי גוף

העשרת אוצר מילים בפעלים תוך הבחנה הכרת שמות חלקי הגוף.

משחק מסלול חלקי גוף חגית פרנקל