«מתעשרים בעברית – מטבע לשון בכל יום»

העברית שלנו משופעת במאות רבות של מטבעות לשון, ואלו מְתבלים את לשוננו ומעניקים לה נופך מיוחד משלה. מובא כאן מבחר של מטבעות לשון עבריים בלוויית הסבר על משמעם ועל מקורם.

האקדמיה ללשון העברית

לאתר, לחץ כאן