ניבים וביטויים

ניבים וביטויים

חומרי עזר למורה
הספר כולל יותר מאלף פתגמים ופסוקים שנבחרו מתוך התנ»ך.
אנו מביאים מתוכו רק את הניבים והביטויים המופיעים בתכנית הלימודים.

לחץ כאן