סוכות לצאת מהבית, לפגוש את האחר ​

לצאת מהבית ולפגוש את האחר
משמעותו של חג סוכות מקופלת נעוצה בעובדה שאת הסוכה בונים דווקא מחוץ לבית, מתחת לכוכבים. היא יוצרת מרחב שהוא פתוח אבל גם בטוח, מרחב שבו אנחנו יכלים לפגוש את האחר, את השונה, את מי שחי ממש לידנו אבל שאינו חלק מחיינו. התנועה הרפורמית מזמינה אתכם לבנות סוכת שלום ולקשט אותה בקישוטים שוויוניים, ולבוא לאירועים בקהילות, לפגוש את השכנים במובן הרחב של המילה ולהיזכר שכולנו חיים תחת אותם שמיים. לקרוא עוד