סיכום שבועי- שמות ו-י

בעקבות סירובו של פרעה לשלח את ישראל, אפילו רק לחג של שלושה ימים במדבר, נחתות על מצרים מכות. על 9 מתוך 10 המכות מסופר בפרקים אלו.

לחץ כאן