סיכום שבועי- שמות יא-טו

יוצאים ממצרים. אבל… זה לא כל כך פשוט. צריך לעבור את מכת בכורות, את זבח הפסח הראשון ואפילו את קריעת ים סוף. וגם- שימו לב: תוך כדי הסיפור כבר נקבע איך לזכור אותו לדורות.

לחץ כאן