סיכום שבועי- שמות פרקים א-ה

העבדות במצרים, תכנית פרעה להשמדת עם בני ישראל, הולדת משה והצלתו, משה מתגלה כמנהיג ומקבל את השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים. שמות אה

לחץ כאן