סיפורה של מילה – מזוודה

המילה מזוודה מוכרת מן המשנה במסכת כלים (כ, א; בחלק מעדי הנוסח הגרסה היא 'מזדה' או 'מזרה')…..

לקריאה שלמה  באתר , לחץ כאן