סיפור היציאה מעבדות לחירות . אתר קק"ל לצעירים

בני ישראל זעקו לעזרה, וקיבלו את משה. הסיפור הסתבך, והמצרים נאלצו לספוג עשר מכות כדי לשחרר את בני ישראל. ומאז אנו מצווים לקרוא בהגדה ולספר את סיפור יציאת מצרים. הרי הוא לפניכם