סיפור פורים בדמויות לגו

לספור המגילה לילדים  בדמויות לגו, לחץ כאן