עברית בשטח- שאלה מנחה

עברית בשטח- שאלה מנחה

A continuación los audios correspondientes a la capacitación.

יוסי עובד- הבנת הנשמע- שאלה מנחה

כואב לי….- הבנת הנשמע- שאלה מנחה