עברית: הבנה, הבעה ולשון, חטיבת ביניים

חומרי הוראה ופעילויות לפי נושאים

השפה העברית מחדשת ומתחדשת!
היחידה הבאה כוללת בתוכה מגוון פעילויות וסרטונים העוסקים בפתיחת שנת הלימודים!
אוצר מילים, חידושי לשון, מילים ניגודיות ואקרוסטיכון, הם רק חלק קטן ממה שתפגשו כאן.