עברית לדרך

 

חוברת עבודה ״עברית לדרך״ 1. מטח

אותיות הא״ב,מיליות, ו״ החיבור, אותיות היחס ב״ ל״…לחץ כאן