עוד יהיה טוב…..

במרכזו של חזון זה עומד החזון לשלום עולמי, היוצא מירושלים ומהמקדש שעל הר הבית. הפסוקים מתארים את ירושלים כמרכז רוחני ומוסרי, המקרין לכל רחבי העולם.
מהו החזון שלנו לעולם? כיצד נראה עולם טוב יותר?  מהי הדרך להגשמת חזון זה? בשאלות אלה נעסוק בשיעור זה.
להמשך הראיה, לחץ כאן