עולים באלול. (משחק חודש אלול)

מ״אחיה ידע״, משחק הסולמות על חודש אלול.

misjak jodesh Elul