עיון בסיפור יוסף ואחיו – פרופסור אוריאל סימון

שיעור שהעביר פרופ’ אוריאל סימון בישיבה מוצש»ק ויחי, השיעור עוסק בסיפור יוסף ואחיו מסיפור חלומותיו של יוסף דרך מכירתו עד למפגשו עם האחים במצרים.

לצפית השיעור, לחץ כאן