על הערכת אוצר מילים ודקדוק
 סוגי תרגול ומיקוד – הכשרת חודש אוקטובר 2022

על הערכת אוצר מילים ודקדוק
 סוגי תרגול ומיקוד – הכשרת חודש אוקטובר 2022

למצגת, לחץ כאן