על הערכת הבנת הנקרא (טקסט) – Julio 2022

על הערכת הבנת הנקרא (טקסט).

הכשרת חודש יולי 2022. פביו רדק

על הערכת הבנת הנקרא

קטעים לדוגמה וניסוח שאלות