על משמעות השבת, על שבת, שבתון ושבת שבתון – במקרא, על נרות שבת, קבלת שבת וסעודת שבת.

יום שבת הוא היום השביעי בשבוע; ובמספרו הסידורי (היום השביעי) – ולא בַּשֵׁם "שבת" – הוא נזכר לראשונה בסיום סיפור הבריאה בספר בראשית (פרק ב פס' 2): "ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה".(1) בסיום סיפור הבריאה מסופר כי ביום השביעי אלוהים שָׁבַת מכל מלאכתו וכי הוא בירך את היום השביעי וגם קידש אותו. היום השביעי נקרא לראשונה בשֵם "שבת" בספר שמות (פרק טז פס' 25): "כי שבת היום לה'".

לחץ כאן