על שלב ההקניה בשיעור עברית. MES DE MAYO 2022- VIDEO 2

Ivrit Bashetaj. Mes de mayo,  video 2.  על שלב ההקניה בשיעור עברית

Para acceder al video, haz click acá.