עשרה בטבת

עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי תענית יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. יום זה חל בתאריך העברי שבו בשנת 588 לפנה»ס, החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים.
המצור הסתיים כעבור שנה ושבעה חודשים בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון.  עם החורבן הוגלתה מלכות
יהודה לבבל והתענו ביום זה במשך 70 שנות גלות.
להמשך הקריאה, לחץ כאן