פורים. ונהפוך הוא….

פעילויות לשוניות כמו למצא הפכים, לכתב פרושים, לגלות סודות שבמגילה!!!

פורים. וְנַהֲפֹךְ הוּא